Vul een zoekwoord in:

4 actielijnen

Actielijn 1 - Verduurzaming productie

Doel is het verminderen en uiteindelijk voorkomen van CO2 uitstoot. Bij de acties wordt het principe van de trias energetica wordt gevolgd.

1. Energiebesparing bakproces

 • Bestaande tunnelovens
 • Nieuwe tunnelovens

2. Energiebesparing droogproces met restwarmte

 • Hergebruik restwarmte binnen fabriek
 • Hergebruik restwarmte buiten de fabriek

3. Hernieuwbare bronnen

 • Elektrificatie o.a. van droogtechnieken,
 • Ultradiepe Geothermie
 • Alternatieve brandstoffen zoals biobrandstoffen, waterstof, combinatie fossiel-hernieuwbaar, combinatie aardgas-waterstofgas

4. CO2-reductie via CCU & CCS

 • Carbon Capture Utilisation or Storage (CCU/CCS)

Actielijn 2 – Productvernieuwing en verwerkingsinnovatie

Doelen zijn verminderen CO2 uitstoot en ketenoptimalisatie en – industrialisatie binnen de bouwsector

5. Energiearme producten

 • Dematerialisatie
 • Optimalisatie productlevensduur
 • Verbetering hergebruik & circulariteit
 • Onderzoek en ontwikkeling nieuwe producten

6. Verwerkingsinnovatie

 • Onderzoek en ontwikkeling nieuwe producten
 • Prefab bouwdelen en industrialisatie
 • Droogstapel en hangsystemen
 • Innovatieve bevestigingstechnieken

Actielijn 3 – Versterking circulariteit

Doelen zijn het versterking circulaire bouweconomie en verminderen CO2 uitstoot.

7. Milieuprestaties

 • Opstellen levenscyclusanalyses, materiaal paspoort, digitaliseren
 • Nieuwe producten met gunstige milieuprestaties

8. Verbeteren hergebruik

 • Primaire grondstoffen:
  • verwijderbare mortels en lijmen
  • terugname systemen
  • verduurzaming verpakkingen
 • Secundaire grondstoffen
  • hergebruik keramisch materiaal
  • alternatieve toeslagstoffen

Actielijn 4 – Duurzaam grondstofgebruik

Doel is het versterken van circulaire economie. 

9. Verantwoorde kleiwinning

 • Toename biodiversiteit en natuurontwikkeling
 • Bijdrage aan klimaatadaptatie en hoogwaterveiligheid
 • Hoogwaardige toepassingen en minimaliseren milieudruk

10. Sedimentatiesnelheid en aangroei rivierklei