Vul een zoekwoord in:

USB Stick: Eenvormige Nederlandse metseltechniek

De voor scholingsdoeleinden samengestelde usb-stick "Eenvormige Nederlandse Metseltechniek" bevat een 120-tal afbeeldingen van de techniek van het metselen. Bij de samenstelling hiervan is rekening gehouden met veranderde inzichten ten aanzien van gezondheid en veilig werken. Verder bevat de usb-stick in een PDF-file een serie tekeningen van metselwerkstukken.

De digitale lesstof bouwt voort op de voorjaar 1964 verschenen en nadien geactualiseerde eerste versie van deze uitgave. Deze uitgave had toen nog ten doel het metselonderwijs een eenvormige richtlijn te bieden voor de techniek van het metselen.

De uitgave is door KNB ontwikkeld in samenwerking met de Studiegroep Metselen en kwam tot stand na vele vaak intensieve discussies binnen de groep van beroepsbeoefenaars en vakdocenten over de techniek van het metselen.

De usb-stick is op verzoek beschikbaar.