Vul een zoekwoord in:

Routekaart 2030 Bouwkeramiek

De Nederlandse keramische industrie, producent van metselen straatbaksteen, keramische dakpannen, wand- en vloertegels en gresriolering, levert een zinvolle maatschappelijke bijdrage door het bieden van een fraaie en duurzame woonomgeving. De kleiwinning die hiervoor nodig is houdt de uiterwaarden langs de rivieren op peil en creëert nieuwe natuur.

De gezamenlijke bedrijven, verenigd in KNB, Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek, verwacht daarnaast een bijdrage te kunnen leveren aan enkele maatschappelijk relevante thema’s zoals energiebesparing en de vermindering van het broeikasgaseffect. Ook kan de hoeveelheid afval in Nederland worden verminderd door kringloopsluiting van bouw- en sloopafval.

In haar Routekaart 2030 Bouwkeramiek heeft de keramische industrie haar visie geformuleerd op duurzaamheid en energiegebruik in 2030. Door innovatie in de productie-technologie en stappen op het gebied van productinnovatie verwacht de keramische industrie de energie-inhoud van haar producten met minimaal een kwart te verminderen. Dat is winst voor natuur, milieu en bewoners van keramische gebouwen. In deze leaflet laat Vereniging KNB zien hoe ze dat gaat bereiken.