Vul een zoekwoord in:

KNB Duurzaamheidsagenda 2016 - 2018

De Nederlandse bouwkeramische industrie produceert gebakken kleiproducten voor een duurzame en dierbare leefomgeving. De in branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) samenwerkende bedrijven streven naar minimalisering van de ongewenste effecten op mens en milieu als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Veiligheid en gezondheid van de medewerkers heeft prioriteit.

Het duurzaamheidsbeleid van de sector concentreert zich op arbeidsveiligheid, verantwoorde grondstofwinning, efficiënt energieverbruik en het terugdringen van emissies. Deze thema's staan ook centraal in deze derde KNB duurzaamheidsagenda.