Vul een zoekwoord in:

Publicaties

U kunt hier een keuze maken uit eigen publicaties van KNB (linkerkolom) en publicaties van KNB in de pers (rechterkolom).
KNB infobladen - direct naar de infobladen
Filmpjes en video: naar het KNB youtube kanaal .

Publicaties KNB

Toon alles

Architectuurmagazine BAKSTEEN

'BAKSTEEN' is het vakblad van KNB en biedt informatie over de baksteenindustrie en belicht trends in en opvattingen over baksteen en architectuur.

Tijdschrift CONTOUR Straatbaksteen

'CONTOUR Straatbaksteen' is het vakblad van KNB voor alle professionals betrokken bij de ruimtelijke inrichting in Nederland.

Brochures Gevelbaksteen

KNB heeft veel brochures beschikbaar over gevelbaksteen om goed en duurzaam metselwerk te realiseren. Van ontwerprichtlijnen tot en met het voorkomen van witte uitslag.

Brochures Straatbaksteen

De brochures van KNB over straatbaksteen geven informatie over het duurzaamheidsprofiel en belangrijke ontwerpaspecten voor de realisatie van goed straatwerk.

Brochures Keramische Tegels

De brochures van KNB belichten het duurzaamheidsprofiel van keramische vloer- en wandtegels.

Publicaties in de pers

Toon alles

Cobouw 23 mei 2018 - Over producentenverantwoordelijkheid en productaansprakelijkheid

KGK 2017 (jaargang 3) - De meerwaarde van kleiwinning in kaart gebracht

Sinds 16 mei jl. kan het grote publiek via de nieuwe website ‘kleiwinning.nl’ kennis nemen van het belang van duurzame kleiwinning voor gebakken bouwmaterialen, natuurontwikkelingen hoogwaterveiligheid. Diezelfde dag nam Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) het eerste exemplaar in ontvangst van het onderzoeksrapport.

KGK 2017 (jaargang 2) - Circulaire kansen voor bouwkeramiek

'Nederland circulair in 2050' biedt de bouwkeramische industrie tal van kansen. Ga maar na: producenten die een optimale bijdrage willen leveren aan zo'n circulaire economie gebruiken een duurzaam gewonnen hernieuwbare grondstof, beperken CO2-emissies en maken producten met een lange levensduur.

Cobouw 19 april 2018 - Warmerecht of warmteplicht

Het staat in het Regeerakkoord 2017 - 2021 te lezen: 'De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet'. Zo staat het er, maar wordt bedoeld wat er staat?

Cobouw 22 februari 2018 - Juristen helpen circulaire bouweconomie

Recent verscheen de Transitieagenda Bouw. Doel is het aanjagen van een circulaire bouweconomie. Daarin hebben ketenspelers nieuwe functies en andere verdienmodellen.