Vul een zoekwoord in:

Zuid-Houtland roept vragen op

Recent trok Zuid-Houtland veel media-aandacht. Er zou een emissiereductie van 100 megaton CO2 zijn toe te rekenen aan nieuwbouw met hout in plaats van met steen. KNB deed navraag bij de provincie Zuid-Holland, opdrachtgever voor een onderzoek, en concludeert dat de gestelde CO2-besparing genuanceerder ligt.

Uit onderzoek door KNB bleek dat het niet om een onderbouwd onderzoek gaat, maar om een verkenning over de mogelijke CO2 reductie bij het bouwen van 1 miljoen nieuwe houten woningen in Nederland. Het onderzoek leert verder, dat de gestelde reductie niet is gebaseerd op zorgvuldige berekeningen volgens de gangbare bepalingsmethode die onderdeel vormt van de Nederlandse bouwregelgeving (SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken).

Uit een verkenning door KNB, waarin wel gerekend wordt met deze bepalingsmethode, is voorzichtig te concluderen dat niet 100 maar 6 megaton CO2 kan worden bespaard indien woningen met uitsluitend hout gebouwd zouden worden. Het dient dan wel te gaan om 1 miljoen woningen, een bouwopgave van tenminste 15 jaar. Bovendien zijn de huizen dan volledig van hout, terwijl dit niet voor iedere toepassing een goede milieuscore geeft. Als gevelafwerking kan bijvoorbeeld beter worden gekozen voor een keramisch alternatief zoals baksteen of keramische dakpannen.

Na twee verkennende studies, lijkt het hoogste tijd voor een goed onderbouwd onderzoek.

Lees hier de in vakblad Bouwwereld gepubliceerde reactie van KNB