Vul een zoekwoord in:

Zesde voorronde 60e Nationale Metselkampioenschap in Genemuiden

Velp, 12 maart 2012

Op 15 maart start de zesde regionale voorronde van het 60e Nationale Metselkampioenschap. Metselleerlingen van VMBO-scholen uit Noord en Oost Nederland zich voor deze voorronde ingeschreven. De wedstrijd vindt plaats in Genemuiden, bij opleidingscentrum OVG. De voorronde is de zesde in een serie van zeven waaraan metselleerlingen uit het hele land deelnemen. Vrijdagmiddag 16 maart wordt bekend welke deelnemers van de zesde voorronde doorgaan naar de landelijke finale in Barneveld. Deze finale is van 18 tot en met 20 april.

Aan de zeven voorronden van het Nationale Metselkampioenschap nemen dit jaar 80 leerling-metselaars deel uit de hoogste klassen van de opleidingen VMBO-Bouwtechniek uit heel Nederland. Via de regionale voorronden kwalificeren zij zich voor de eindstrijd om de 'Zilveren Troffel'. De voorronden vinden plaats bij regionale opleidingscentra.

Aandacht voor metselvak
De wedstrijden zijn een initiatief van de georganiseerde baksteenindustrie.
De sector wil hiermee aandacht genereren voor het metselvak en de instroom van nieuwe leerlingen stimuleren. Uniek is dat de baksteenindustrie al 60 jaar achtereen (sinds 1953) verantwoordelijkheid neemt voor de promotie van het uitvoerend vakmanschap. In 2012 is daarom sprake van een jubileum waaraan op diverse manieren aandacht zal worden geschonken. De baksteenindustrie is georganiseerd in de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB*). KNB verzorgt het kampioenschap in nauwe samenwerking met de regionale VMBO-opleidingen Bouwtechniek, de koepel van Aannemers van Metselwerken (AVM), de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), kennisorganisatie Fundeon, Bouwend Nederland en regionale Bouwopleidingsbedrijven.

Finale
De landelijke finale van het 60e metselkampioenschap is van 18 - 20 april in Barneveld, op het terrein van VMBO De Meerwaarde. Aan deze finale doen de beste 12 metselleerlingen van de zeven voorronden mee. Aansluitend aan het metselkampioenschap vindt het Nationale voegkampioenschap plaats (10e op rij), van maandag 23 april tot en met woensdagmorgen 25 april. Deelnemers zijn zes geselecteerde leerlingen van de enige MBO-Praktijkopleiding Voegen, BGA, uit Boxtel. Deze wedstrijd kent geen regionale voorronden.

Op woensdagmiddag 25 april ontvangt de winnaar van het metselkampioenschap de 'Zilveren Troffel' uit handen van de minister van Onderwijs, mevrouw Marja van Bijsterveldt. De winnaar van het voegkampioenschap ontvangt de 'Zilveren Voegspijker'.

Geïnteresseerden:
Geïnteresseerden, deelnemers, opleiders, familie, collega's, bedrijven etc. zijn elke tweede wedstrijddag van harte welkom om te komen kijken en kunnen het verloop van de voorronden ook volgen via de website www.metselwedstrijden.nl en via Twitter: http://twitter.com/metselwedstrijd