Vul een zoekwoord in:

Voorgenomen ETS-besluit benadeelt keramische tegelindustrie

De Europese Commissie staat op het punt de keramische tegelindustrie te benadelen. Dat gebeurt bij goedkeuring van de nieuwe ETS State Aid Guidelines. Dit Richtsnoer maakt voor Lidstaten compensatie mogelijk van de door energiebedrijven aan industriële klanten doorberekende koolstofkosten. De gehanteerde methodologie houdt geen rekening met kenmerken van het MKB. Gevolg is dat bij gelijke gevallen het industriële grootbedrijf wel maar industriële MKB-sectoren, zoals de keramische tegelindustrie, geen compensatie kan verwachten.

 

Het voorgenomen besluit om de keramische tegelindustrie niet op te nemen in de nieuwe, meer beperkte  lijst van sectoren die zijn blootgesteld aan zgn. indirecte koolstofkosten, zet ten onrechte de keramische tegelindustrie op achterstand jegens concurrerende materiaalsectoren en jegens de energietransitie-opgave. Een van de criteria die de toegang tot de lijst bepalen gaat te veel uit van de vooronderstelling dat hogere kosten door decarbonisatie worden gecompenseerd door lagere arbeidskosten. Voor arbeidsintensieve sectoren, die vooral in het MKB zijn te vinden zoals de keramische tegelindustrie, geldt dat niet. De keramische tegelindustrie voldoet volledig aan alle andere criteria.

In navolging van Cerame-Unie doet ook KNB een dringende oproep aan de Europese Commissie om conform de ETS-Richtlijn de keramische tegelindustrie alsnog aan een kwalitatief assessment te onderwerpen en voorts voorafgaand aan het definitieve besluit transparant te zijn over de onderliggende motivering. 

Zie ook het volledige persbericht van KNB