Vul een zoekwoord in:

Uitgelicht: infoblad 41 - Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel

Vleermuizen zijn beschermd door de Flora- en faunawet terwijl door afbraak, renovatie en isolatie veel nestgelegenheid verdwijnt. Omdat vleermuizen zelf geen nest kunnen bouwen, is het van belang dat bij de bouw van gebouwen rekening wordt gehouden met nestmogelijkheden voor deze diersoort. Vleermuizen zijn zeer nuttig diertjes want ze eten bijvoorbeeld veel insecten. Daardoor ondervinden omwonenden minder insectenoverlast.

Het infoblad 41: 'Voorzieningen voor vleermuizen in de gevel' biedt meer informatie over goede verblijfsmogelijkheden voor vleermuizen in de open luchtspouw. Goede oplossingen zijn bijvoorbeeld ingemetselde kasten. Meer weten over deze en andere oplossingen? Download hier infoblad 41.