Vul een zoekwoord in:

Try-out KNB Kennisclip

KNB heeft een nieuwe uitgave voor kennisoverdracht: de KNB Kennisclip. Aanleiding hiervoor is het feit dat minder dan de helft van de Nederlanders op een normale dag nog leest1. De verschuiving naar digitale media betekent dat andere tools voor kennisoverdracht steeds meer aandeel winnen.

Beeld heeft daarbij een grote voorkeur boven tekst. Kijk maar naar YouTube, de op een na grootste zoekmachine ter wereld, na Google natuurlijk! De eerste KNB Kennisclip geeft informatie over het ontwerpen en detailleren van baksteengevels en is specifiek gericht op het voorkomen van hinderlijke vervuiling. De kennisclip is onder andere bedoeld voor het Technisch Onderwijs. Het draagt een experimenteel karakter, daarom ziet KNB graag een reactie tegemoet.

 
De Kennisclip is ook te vinden op het YouTube kanaal van KNB.

1 Sociaal en Cultureel Planbureau. (2016). Media:Tijd in kaart - Wie lees wat en hoe?https://digitaal.scp.nl/mediatijd/wie_leest_wat_en_hoe/.