Vul een zoekwoord in:

Symposium Primair Circulair

Welke plaats hebben primaire grondstoffen (klei, zand, grind) in een op hergebruik en secondaire grondstoffen gebaseerde kringloopeconomie? Het symposium Primair Circulair op 9 oktober agendeert deze vraag en moet primaire grondstoffen de plek geven die deze (ook) in een circulaire bouweconomie verdienen.
Locatie is Perscentrum Nieuwspoort Den Haag, dagvoorzitter is weerman Reinier van den Berg.

Het symposium omvat bijdragen van gerenommeerde personen waaronder:

  • Taco van Hoek (directeur EIB) 
  • Co Verdaas (TU Delft)
  • Annemarie van Doorn en Edwin van Noort (Dutch Green Building Council)
  • Petra Souwerbren (directeur GNMF).

KNB organiseert dit symposium samen met het in FODI georganiseerde oppervlakdelfstofwinnende bedrijfsleven en de Gelderse natuur- en Milieufederatie (GNMF)  Doelgroep vormt het ambtelijke en politiek bestuur inclusief ondersteuning, relevante maatschappelijke organisaties en de vakpers. Behoort u tot de doelgroep en wilt u aanwezig zijn, meld u dan aan via info@primair-circulair.nl