Vul een zoekwoord in:

Stikstof en PFAS crisis stort Nederland in recessie

"De voortdurende onzekerheid rondom het stikstofdossier en het PFAS dossier leidt tot  opzeggingen van orders’’. Dat zegt Niels Ruijter, directeur Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie (NVTB) waarbij KNB is aangesloten.  “Sommige bedrijven zien nu al een teruglopende orderintake van 80%. Onze achterban wordt onevenredig hard getroffen. Uiteindelijk betaalt de hele maatschappij de rekening; een recessie ligt op de loer met baanverlies en ontslagen. Gevolg is ook een stagnerende woningbouwopgave en verduurzaming."

NVTB roept politici op om nu noodmaatregelen te nemen. Een voorlopige oplossing ligt in een tijdelijk herstel van de situatie van vóór de stikstof en PFAS crisis. Daarmee zijn we uit de impasse en kan er in de tussentijd gezocht worden naar structurele oplossingen voor stikstof en PFAS. Voor de lange termijn loert het gevaar van te weinig oog voor de totale milieubelasting van de gebouwde omgeving. Wat nodig is, is een integraal en consistent beleid waarin die totale belasting van het milieu voorop staat zodat het de duurzaamheid ten goede komt. Maar nu zijn eerst snelle en duidelijke maatregelen nodig om de recessie niet al te groot te laten worden.

Aldus het NVTB in haar persbericht waarin KNB zich herkent.