Vul een zoekwoord in:

Stembusakkoord Akte van Oost: Met gezond verstand en voeten in de klei

Gelderse fabrikanten van baksteen en keramische dakpannen, samenwerkend in KNB, zijn verheugd met de Akte van Oost. Daarmee verklaren 9 kandidaat Kamerleden uit Oost Nederland zich in te zetten om opgaven en oplossingen in Oost Nederland vanuit politiek Den Haag te steunen. Niet alleen voor de regio zelf maar om heel Nederland slim te benutten.

Rob Jetten, 2e voor D66: ‘Als we kunnen laten zien hoe we de papier- en baksteenindustrie op een groene manier vorm kunnen geven dan is dat een prachtig voorbeeld en exportproduct’.

Ewald van Hal, directeur branchekoepel KNB: ‘Kamerleden uit Oost Nederland die politiek Den Haag laten weten welke prachtige oplossingen we als keramische industrie in huis hebben waarvan ook de rest van Nederland voordeel heeft, verdienen onze oprechte steun’.

De "Akte van Oost" is een uniek stembusakkoord van 9 regionale kandidaat Kamerleden. Het werd op 4 maart gepresenteerd. De politici spreken zich uit om aan de slag te willen gaan met 5 concrete uitdagingen voor Oost Nederland. Een daarvan is Ruimte voor energietransitie: proeftuin Oost Nederland. De politici van VVD, CDA, D66, PvdA, GL, SP, SGP, CU en Volt zijn bereid om zich in te zetten voor onderzoek naar een ‘afslag oost’ op de nog aan te leggen waterstofbackbone uit Groningen, ondersteuning van o.a. de keramische industrie om processen te kunnen optimaliseren  gericht op CO2-reductie, erkenning van Oost Nederland als proeftuin voor decentrale energiesystemen en investeringen om de netcapaciteit slimmer te benutten.

Recent stelde KNB een Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030 op waarmee zij het energietransitie, stikstofreductie en een circulaire bouweconomie wil helpen versnellen.

Klik hier voor de Akte van Oost en hier voor een videopresentatie.

De Akte van Oost krijgt steun van kandidaat Kamerleden uit Gelderland en Overijssel: Thom van Campen (VVD/16), Hilde Palland Mulder (CDA/12), Rob Jetten (D66/2), Lisa Westerveld (GL/10), Frank Futselaar (SP/19), Charlotte Brand (PvdA/15), Eppo Bruins (CU/7), Chris Stoffer (SGP/2) en Thomas van der Meer (Volt/19).