Vul een zoekwoord in:

Tweede Kamer-lid Sharon Dijksma bezoekt bouwkeramische industrie

Velp, 10 oktober 2011

Vrijdag 7 oktober 2011 bracht Tweede Kamerlid Sharon Dijksma (PvdA) op uitnodiging van brancheorganisatie VKO een werkbezoek aan de keramische industrie. Het bezoek vond plaats op locatie van baksteenfabrikant Den Daas.

Doel van het bezoek was het uitwisselen van informatie en standpunten over actuele onderwerpen met belang voor de keramische bouwindustrie. In dit geval stonden de positie van de maakindustrie in Nederland, innovatie in bouwkeramiek en natuurlijk de malaise in de bouw centraal. Dit laatste onderwerp pastte overigens prima bij de positie van Sharon Dijksma als voorzitster van de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Sinds het aantreden van het Kabinet Rutte valt bouwen en wonen immers niet meer onder VROM (nu Infrastructuur en Milieu genoemd), maar onder Binnenlandse Zaken!

Naar de mening van VKO is herstel van vertrouwen absoluut nodig om zowel de woning- als de utiliteitsmarkt weer in beweging te krijgen. Het 'H-woord' mag daarbij niet worden vermeden mits in relatie gebracht tot liberalisering van de huurmarkt. Dijksma toonde zich ontvankelijk voor de noodzaak om maatregelen te treffen, maar onderstreepte gelijktijdig de realiteit van het moment dat van de overheid geen financiƫle steun kan worden verwacht. Maatregelen die echter om andere reden effectief kunnen zijn, kunnen op een gewillig oor rekenen.

Wat betreft de positie van de maakindustrie en het ontbreken van een level playing field bleek Dijksma van mening dat Nederland werkgelegenheid moet behouden, ook die buiten handel en dienstverlening. Werk in de industrie en in de bouw voorziet in een behoefte van personen die vooral 'manueel intelligent' zijn. 'Doewerk en denkwerk' moeten elkaar aanvullen en niet uitsluiten, aldus de politica.

sharon-dijksma.jpg
Sharon Dijksma kijkt geĆÆnteresseerd toe bij de uitleg over het productieproces.

Uiteraard werd ook een bezoek aan de fabriek zelf gebracht. Dijksma toonde zich onder de indruk van de complexiteit van het maken van een baksteen. 'Het vormen en daarna bakken van klei lijkt zo gemakkelijk, maar nu pas snap ik dat de baksteen een eerlijk en tegelijk ook heel ingewikkeld product is'.