Vul een zoekwoord in:

RVO-Branchedag Energie Efficiency

Velp, 14 maart 2016

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseerde samen met Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) op 11 maart jl. een branchedag voor de fijn- en grofkeramische industrie. De goed bezochte bijeenkomst vormde in zekere zin een startbijeenkomst voor de nieuwe planperiode (2017-2020) binnen de 3e generatie Meerjaren Afspraak Energie-efficiency (MJA3).

Sinds 1993 nemen zowel de grof- als fijnkeramische industrie deel in dit convenant met de overheid met als doel een effectievere en meer efficiënte inzet van energie in het proces, in het product en in de keten. Zo wordt planmatig toegewerkt naar een 20% CO2-reductie in 2020 en het realiseren van de energiebesparingdoelen uit het Nationaal Energieakkoord. Verder stelde de bouwkeramische industrie in 2012 een Routekaart Bouwkeramiek op. Deze laat zien welke keuzes de sector maakt om in 2030 duurzaam en concurrerend te zijn.

Resultaten worden jaarlijks gerapporteerd aan de Tweede Kamer in de vorm van een resultatenbrochure. Klik hier voor de meest recente brochure (2014). 

RVO-Branchedag Energie Efficiency