Vul een zoekwoord in:

Resultaten MJA-monitoring Grofkeramiek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO presenteerde cijfers van de grofkeramische industrie over productiejaar 2020. Duidelijk is dat de energiebesparingsdoelstelling zijn gehaald. Maar door welke maatregelen?

Het totale werkelijke energieverbruik van de sector kwam in 2020 uit op 7666 TJ, 1,6% lager dan in 2019. De optelsom van alle procesmaatregelen hebben de sector in productiejaar 2020 een besparing van ruim 147 TJ opgeleverd. Ruim 100 TJ daarvan kwam door “oven- en drogeroptimalisatie”.

Wordt gekeken naar de optelsom over de afgelopen vier jaar dan werd een structurele energiebesparing van 771 TJ gerealiseerd. In het Sector Meerjarenplan van de grofkeramische industrie werd een besparing van 744 TJ voorzien. Deze doelstelling was gebaseerd op de optelsom van maatregelen in de Energie-efficiencyplannen (EEP’s) van de individuele bedrijven in de periode 2017 - 2020. Vergeleken met referentiejaar 2005 is de procesefficiency (energiegebruik per productie-eenheid) in de grofkeramische industrie volgens RVO met 17,1% verbeterd.

De GKI-sector trof ook maatregelen die tot energiebesparing in de keten heeft geleid. Daarbij ging het om maatregelen zoals dematerialisatie, distributie en mobiliteit. Bijvoorbeeld transport per schip in plaats van per as. Deze zogenoemde ketenmaatregelen telden in 2020 op tot een totale besparing van maar liefst 1385 TJ.

De inzet van duurzame energie door grofkeramische bedrijven bedraagt 1085 TJ in 2020. Inkoop van duurzame elektriciteit is met ruim 1000 TJ de grootste bijdrager. Opwekking van zonnestroom is met ruim 72 TJ nog maar pas aan een opmars begonnen. Het gebruik van biomassa droeg het resterende deel bij.

De groep van Nederlandse grofkeramische bedrijven in energieconvenant MJA3 (de 3e generatie) bestaat in 2020 uit 34 productielocaties. Zij stelden voor deze laatste MJA-periode van vier jaar energie-efficiencyplannen (EEP's) op met voorgenomen maatregelen voor de periode 2017 - 2020. Met deze laatste rapportage komt er een einde aan MJA3 die in 2005 nog startte met 14 keramische productielocaties méér. Het totale energiegebruik bedroeg toen nog 9157 TJ.