Vul een zoekwoord in:

Op koers met energiebesparing

Velp, 12 december 2016

Ook in 2015 wist de keramische industrie de lijn van verdere energiebesparing voort te zetten. Dat blijkt uit recent door RVO NL aan de Tweede Kamer aangeboden resultaten van energiebesparing binnen de MeerjarenAfspraak MJA3.

De grofkeramische industrie wist de energie-efficiencyverbetering in de planperiode 2013 - 2016 zodanig te verbeteren dat daarmee het doel voor deze planperiode van 4 jaar al begin 2016 werd bereikt. Bij zowel de fijnkeramische industrie als de grofkeramische industrie verbeterde de energie-efficiency sinds het referentiejaar 2005 met ca. 11½  %.

De besparingen zijn grotendeels gerealiseerd met energiebesparende maatregelen binnen de wettelijke terugverdientijd van 5 jaar. Daarmee voldoet de keramische industrie al volop aan de recent door Minister Kamp aangekondigde maatregelen tot verzwaring van de besparingsopgave door energie intensieve bedrijven binnen de doelstelling van het Nationaal Energie Akkoord.