Vul een zoekwoord in:

Onverstandig initiatief GroenLinks voor nationale CO2-belasting

Velp, 28 januari 2019

KNB verwerpt het recente wetsvoorstel van GroenLinks voor een nationale CO2-belasting. Een nationale CO2-belasting brengt fabrikanten, zoals van bouwkeramiek, in een ongelijke mededinging met het buitenland, brengt Nederlandse banen bij Nederlandse bedrijven in gevaar en miskent de deelname door KNB-leden aan het Europese CO2-emissiehandelsysteem.

Slechte onderbouwing
GroenLinks presenteert het voorstel als efficiënt, eerlijk en effectief. KNB twijfelt daaraan zeer. Zo miskent het voorstel het recente resultaat van Europese overeenstemming over een nieuw Europees emissiehandelssysteem (EUETS) inclusief CO2-beprijzing. De bouwkeramische industrie neemt door deelname hierin al jarenlang verantwoordelijkheid voor haar emissies. Ook schaadt een nationale CO2-heffing een internationaal gelijke concurrentiepositie voor onze industrie. Dat zou anders zijn met een Europese CO2-beprijzing waarin EUETS echter al voorziet.

Miskenning mkb-karakter
Verder miskent GroenLinks de snelheid waarin fabrikanten hun processen en installaties zouden kunnen aanpassen. Voor het keramisch proces ontbreekt wereldwijd een doorbraaktechnologie en procesemissies uit de grondstoffen zijn onvermijdelijk. Daarnaast wordt met het voorstel geheel voorbijgegaan aan het mkb-karakter van de bouwkeramische industrie dat bedrijven en werkgelegenheid kwetsbaar maakt. Tenslotte past het belastingvoorstel niet bij het nog lopende proces van onderhandeling over een Klimaatakkoord.

Innovatie als oplossing
Met GroenLinks deelt KNB de zorg voor een goed klimaat. Anders dan deze partij bepleit KNB een Europese aanpak, te meer omdat klimaatbeleid door de aard een sterk internationale dimensie heeft. De beste aanpak is volgens KNB echter nieuwe technologie waarvoor innovatie de sleutel vormt. Een Investeringsprogramma Keramiek en de door KNB binnenkort te installeren Techniek- en Innovatieraad Keramiek worden daarin gidsend.