Vul een zoekwoord in:

Nieuwe KNB uitgave: Circulair met Bouwkeramiek

De poster Circulair met Bouwkeramiek geeft bondige informatie over circulair bouwen en de mogelijke invulling daarvan met gebruik van keramische bouwproducten en systemen.

Sterke troeven van bouwkeramiek daarbij zijn het gebruik van een duurzaam gewonnen hernieuwbare grondstof, een lange levensduur zonder onderhoudsnoodzaak, de hergebruiksmogelijkheden en gunstige milieuprestaties (milieukostenindicator, MKI). Hier vindt u meer informatie over de duurzaamheidsaspecten.

De artist impression toont de toepassingsmogelijkheden van verschillende keramische bouwproducten in een 'standaard' eengezinswoning èn in het funda Huis ©. Architecten Jeroen Atteveld en Dingeman Deijs ontwierpen op basis van funda's big data het droomhuis van de Nederlandse woonconsument: het rijtjeskasteel. Een rijtjeshuis met het ruimtelijk gevoel van een kasteel en gebruik van veel keramische bouwproducten. Zie hier meer informatie over het funda Huis.