Vul een zoekwoord in:

Nieuwe Baksteen CAO 2020-2021

De baksteenleden van KNB en van FNV Procesindustrie zijn het eens geworden over een nieuwe CAO voor de circa 1.500 werknemers in de baksteenindustrie. Zij krijgen in 2021 tweemaal een structurele loonsverhoging en eind 2020 een eenmalige uitkering. De nieuwe CAO werkt terug tot 1 juli 2020 en kent een looptijd van 18 maanden.

De nieuwe Baksteen CAO kwam tot stand na onderhandelingen in twee ronden tussen KNB namens werkgevers in de baksteenindustrie, en de beide vakbonden FNV Procesindustrie en CNV Vakmensen. Partijen hadden al eerder overeenstemming om vanwege de coronapandemie de onderhandelingen te beperken tot looptijd en loonparagraaf. 

De onderhandelingen eindigden begin november met een eindbod van KNB. Het werd door beide bonden voor raadpleging aan hun respectievelijke achterbannen voorgelegd. De leden van FNV Procesindustrie stemden met het eindbod in, de leden van CNV Vakmensen verwierpen  het.

De nieuwe Baksteen CAO kent de volgende inhoud:

  • Looptijd 18 maanden: van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021;
  • Eenmalige uitkering van € 250,-- in december 2020, naar rato omvang dienstverband;
  • Structurele loonsverhoging van 1,75%  per 1 januari 2021 en 0,9%  per 1 juli 2021;
  • Werkgevers zullen zich verdiepen in de contouren van het Pensioenakkoord en de daarmee verbonden wens van werknemers tot een sector AOW.

Alle overige bepalingen blijven onveranderd. 

KNB-directeur Ewald van Hal: ‘De impact van de coronapandemie is groot en iedereen heeft hard gewerkt om de fabrieken draaiende te houden. Ik ben blij dat er nu duidelijkheid is voor de werknemers in de sector. Hoewel geen CAO partij meer spreekt het voor zich dat CNV Vakmensen voor KNB een relevante gesprekspartner blijft’.