Vul een zoekwoord in:

Nieuw: KNB-brochure Maatschappelijk verantwoord inkopen van keramische bestratingen

KNB biedt hulp om de duurzame transitie van Nederland verder op gang te brengen. Zij publiceerde ‘Straatbaksteen, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) van bestratingen’. Deze nieuwe brochure is een actualisatie van de eerdere KNB-publicatie ‘Antwoorden op vragen rond duurzaam inkopen door de overheid’. Download de nieuwe brochure nu hier.

De nieuwe uitgave belicht de MVI-criteria van de overheid vanuit het totale ‘duurzaamheidsprofiel’ van straatbaksteen. Het biedt de gebruiker antwoorden op alle mogelijke vragen over maatschappelijk verantwoord inkopen van gebakken klinkers.

MET MVI, ofwel duurzaam inkopen, wil de overheid haar inkoopkracht benutten om de duurzame transitie van Nederland op gang te brengen. MVI betekent dat daarbij niet alleen meer wordt gelet op de prijs van producten en werken, maar ook op de milieu- en sociale aspecten daarvan.

De brochure is te downloaden en op verzoek per gewone post verkrijgbaar bij KNB via het contactformulier of middels een telefoontje naar 026 – 384 56 30.