Vul een zoekwoord in:

NEPSI in Actie

De bescherming van werknemers tegen gevaren op het werk wordt naar een hoger plan getild. Het Europese netwerk NEPSI organiseerde op 22 november de kick-off voor het NEPSI in Actie-project. KNB was erbij. 

Sinds de eerste ondertekening van de NEPSI-overeenkomst door het Europese netwerk voor silica (16 jaar geleden) is veel ervaring en kennis verzameld. Hierop wordt nu voortgebouwd met NEPSI in ACTION.

Doel was, is en blijft het voorkomen of beschermen van werknemers, zoals die in de keramische industrie, tegen de gevaren van de omgang met minerale grondstoffen.

Sprekers vanuit de Europese industrie, uit kringen van de vakbonden en ambtenaren van de Europese Commissie spraken voor een volle zaal met lof over het vele werk dat NEPSI heeft verricht en de ambities die alle partijen gezamenlijk hebben om werknemers in de aangesloten sectoren te beschermen. Die aangesloten sectoren omvatten meer dan alleen de keramische. Denk ook aan de kalkzandsteen-, mortel-, cement- en glasindustrie.

In deze sectoren kan blootstelling aan kwartsstof bestaan. Belangrijk is dan een effectieve bescherming tegen de blootstelling daaraan en wel door systematische aandacht voor het fenomeen. Die aandacht is organisatorisch, technisch en communicatief.   

Met het oog hierop vernieuwde NEPSI al bestaand voorlichtings- en trainingsmateriaal, verbeterde het de structuur voor periodieke rapportages en zijn maatregelen inzichtelijker gemaakt. Centraal doel is werknemers op de werkvloer zo goed mogelijk te beschermen. En wel met preventieve maatregelen zoals de (her)inrichting van het productieproces en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Bovendien is er aandacht voor het doen van metingen en arbeidsgeneeskundige controles.

Alle nieuwe instrumenten zijn beschikbaar via www.nepsi.eu in alle Europese talen. De Europese Commissie maakte dit financieel mede mogelijk:

  • De Gids met Goede Praktijken is aangepast aan de eisen van deze tijd, de daarin opgenomen Task sheets zijn herzien, er zijn toolkits voor MKB-bedrijven toegevoegd en informatiemateriaal zoals posters die op de werkplek kunnen worden opgehangen.
  • Ook zijn nu trainingspakketten en online e-learningsmodules beschikbaar voor bijvoorbeeld nieuwe medewerkers in de industrie.