Vul een zoekwoord in:

Nederland te star met Natura 2000

Velp, 4 januari 2016

'Er is ruimte voor flexibiliteit in Europese Natura2000 regelgeving, maar Lidstaten moeten die ruimte wel nemen' aldus Nicola Notaro, directeur Natuur bij de Europese Commissie, tijdens een recente key-stakeholder bijeenkomst over Natura2000 in Den Haag. De Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn (REFIT fitnesscheck Natura2000) vormde voor VVD Europarlementariër Jan Huitema  en VVD-Kamerlid Rudmer Heerema aanleiding om de bijeenkomst te organiseren. Flexibeler regels en beter overleg tussen verschillende partijen in een bottom-up structuur, dat waren de oplossingen die genoemd werden.

Vertegenwoordigers van diverse partijen, waaronder KNB, namen aan de bijeenkomst deel. De diverse vragen op de inleiding door Nicola Notaro en reacties van een expert-panel maakten duidelijk dat betrokkenen bij Natura2000 in Nederland aanlopen tegen onnodig starre regelgeving en interpretatie. Ecoologische- en economische belangen hoeven elkaar helemaal niet in de weg te staan, zoals voorbeelden in de Gelderse baksteenindustrie duidelijk maken. Verder geven verschillen in toepassing van N2000 door Lidstaten belemmeringen in het vrije speelveld binnen Europa.
Volgens Nicola Notaro laten de Europese richtlijnen genoeg ruimte voor flexibiliteit. Het is juist de nationale implementatie die voor problemen zorgt doordat conservatiedoelen te gedetailleerd worden omschreven of EU regels te star worden geïmplementeerd. De bijeenkomst leverde stevige discussie op en een goede aanzet voor verdergaande dialoog. Organisator Jan Huitema: "Niet naar elkaar wijzen, maar actie!"

Het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in de eerste helft 2016 is een perfect moment om verder te gaan in de Natura2000 discussie.