Vul een zoekwoord in:

Nationale CO2 heffing bevordert weglek van industrie

Donderdagavond 12 november stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2021. Dat heeft de kans vergroot dat de bouwkeramische industrie van 2021 tot 2031 met een nationale CO2 heffing te maken gaat krijgen. Half december heeft de Eerste Kamer het laatste woord.

De industrie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels neemt al sinds 2013 deel aan het Europese emissiehandelssysteem (Europese Emissions Trading System (EU ETS)). 

Daarnaast wordt sinds 1993 deelgenomen aan de MeerJarenAfspraak energie efficiency. Hierdoor is energiegebruik en emissie van CO2 de afgelopen jaren al fors gedaald.

Een verdere daling is wenselijk maar kent grenzen vanuit het proces.

Diverse media publiceerden de afgelopen periode over dit onderwerp: