Vul een zoekwoord in:

Metseldocenten- en instructeursdag 2014

Velp, 31 januari 2014

Verbonden met het metselvak

Metseldocenten en -instructeurs zijn verbonden met hun vak. Dat blijkt uit de goede opkomst van zo'n zeventig gasten bij de Studiedag voor deze groep op 29 januari. We zijn te gast bij mortelproducent Saint-Gobain Weber Beamix in Eindhoven. Onderdeel van het programma is een uitgebreide rondleiding over het fabriekscomplex.

Metseldocentendag 6   Metseldocentendag 3

'In Verband met Verbondenheid' is het thema van vandaag. Metselwerk bestaat uit producten die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar verbinden. Stenen, mortel, lijm en spouwankers zorgen samen met het werk van de metselaar en voeger voor prachtige en duurzame muren. Het een kan niet zonder het ander. Zoals de opleiding van metselaars niet zonder toekomstperspectief kan en er geen toekomstperspectief voor de sector is zonder opgeleide metselaars. Conclusie: we moeten het samen doen.

Nieuwe ontwikkelingen
De dag kent een gevarieerd programma met veel informatie. KNB vraagt aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het vak. Zoals buitengevelisolatiesystemen met steenstrips, prefab-metselwerk, smalle bakstenen voor buitenspouwbladen en nestelmogelijkheden voor vogels en vleermuizen in baksteengevels. Belangrijk om te weten: tussen 1975 en nu is het energiegebruik voor de productie van een baksteen meer dan gehalveerd. De baksteenindustrie blijft niet achter waar het om nieuwe ontwikkelingen en milieuaspecten gaat.

Daas Baksteen toonde inspirerende beelden met opvallende en bijzondere metselwerkconstructies. Volgens Arie van Zadelhoff is metselwerk weer sexy en is het aan ons de taak om ook het metselen meer sexy te maken. Naast variaties in metselen met dunbedmortel, lijmen en doorstrijken kunnen ook droogstapelsystemen prima in het onderwijs worden ingezet.

Metseldocentendag 7 Metseldocentendag 4
 
Vmbo passend voor iedereen
Namens het Platform BWI wordt opgeroepen om op het vmbo het vak metselen interessant te houden voor de leerlingen. Aparte afdelingen gaan op in Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), maar het metselvak blijft bestaan. Leerlingen kunnen twee keuzedelen metselen doen: schoonmetselwerk en bijzonder metselwerk. Met de profieldelen en de keuzedelen kan voor iedere leerling een passende opleiding worden gegeven. Het Platform BWI werkt zelf aan nieuw eigen lesmateriaal.   

Afgelopen jaar heeft KNB voor leerdoeleinden 860.000 bakstenen geleverd aan zestig opleidingslocaties. Vanaf eind februari 2014 kunnen weer stenen worden aangevraagd. Na verdeling van de stenen kan door de opleidingslocaties contact worden opgenomen over levering. KNB zal proberen dit traject zoveel mogelijk voor aanvang van examens eind maart af te ronden.

Patronen in metselwerk
Koen Mulder, architect en docent TU Delft, keek als kind al nauwgezet  naar metselwerk. Hij zag horizontale en verticale lijnen die samen mooie patronen vormden. Nu maakt hij er een studie van en werkt hij aan een boek. Stapelingen van bakstenen als composities voor gevels. Het aantal patronen is alleen met koppen en strekken al groot. Bijvoorbeeld door lagen onderling een klein beetje te verschuiven. Met de vele steenformaten en innovatieve toepassingstechnieken zijn de mogelijkheden eindeloos. Het is bijna werk voor een wiskundige en de metselaar moet soms met een laag voor laag uitgewerkte tekening de steiger op.

Metseldocentendag 8  Metseldocentendag 5

Aanmelden voor NK Metselen en Voegen 2014
Er zijn bijna vijftig aanmeldingen voor de voorronden voor het NK Metselen en Voegen 2014. Aarzel niet om uw leerlingen op te geven. Natuurlijk zijn het allemaal nog geen goede metselaars. We zoeken gemotiveerde vmbo leerlingen. Ze doen een onvergetelijke ervaring op en strijden om de felbegeerde Zilveren Troffel en eeuwige roem. Dat blijkt wel bij Max van Lent en Twan van der Heijden, eerdere winnaars van de wedstrijden, die aanwezig waren bij de Koningsreceptie. Aanmelden kan nog tot 7 februari. Daarna worden de kandidaten verdeeld over de locaties en volgt bericht.

De finale van het NK Metselen en Voegen 2014 wordt gehouden van 9 tot en met 16 april bij de Trefkoele+ in Dalfsen. Nieuw jurylid namens Bouwend Nederland is Huub Joosten. De prijsuitreiking is op woensdag 16 april vanaf 13.30 uur. KNB organiseert de wedstrijd samen met Opleidingscentrum De Grift in Nieuwleusen en de gemeente Dalfsen.

Het NK Metselen en Voegen 2015 wordt gehouden bij BouwSchool
Breda. Een locatie voor 2016 wordt nog gezocht. Wie?

Gehoord en interessant voor u

 • In een nieuwe film van de Stichting Studiegroep Metselen ziet u hoe bakstenen op traditionele manier worden geproduceerd en daarna verwerkt bij restauraties. Kijk op YouTube naar: 'Baksteen voor restauratie' 
  Voor meer informatie over de Stichting Studiegroep Metselen en donaties kijk op de website van Studiegroep Metselen
 • Patronen in metselwerk vindt u op http://hetzinderendoppervlak.blogspot.nl/ Koen Mulder ontvangt graag foto's van heel bijzondere metselverbanden. Voor wie van patroonkunst houdt, speciaal in baksteenmetselwerk, kan nu alvast het bijzondere tekeningenboek bestellen en daarmee de totstandkoming van het boek ondersteunen dat in 2015 zal verschijnen.
 • Tijdens de rondleiding door de moderne mortelfabriek van Saint-Gobain
  Weber Beamix is in theorie en praktijk kennis gemaakt met het programma
  'Mortels voor Morgen'; de aanvoer van grondstoffen, het productieproces, het testlaboratorium, het opleidingscentrum en de verpakkingsafdeling werd  aanschouwd en toegelicht. Bouwopleidingen kunnen nader kennis maken met lichter werken. Hiervoor zijn speciale starterspakketten en
  opleidingen zowel op locatie als in het opleidingscentrum in Eindhoven
  mogelijk. Voor meer informatie zie www.weberbeamix.nl of mail: info@weber-beamix.nl
 • KNB verzorgt in het HBO en bij de TU gastcolleges over metselwerk. Tijdens een 'baksteendag' bedenken Masterstudenten originele metselverbanden. Zie /nieuws/bouwkeramische-dag-voor-bouwkunde-studenten/
 • Kijk eens op http://www.vernieuwingvmbo.nl/
 • In 2014-2015 wordt in Breda een nieuw station gerealiseerd met
  prachtig baksteenmetselwerk. Zie http://www.breda.nl/gemeente/plannen-projecten/via-breda