Vul een zoekwoord in:

MEP Belder: "EU snijdt in eigen vlees"

Velp, 7 maart 2016

Winterse buien konden Europarlementariër Bas Belder (SGP) en zijn medewerkers niet weerhouden van een bezoek aan KNB. Op locatie van Steenfabriek De Zandberg in het Gelderse Gendt werden zij warm welkom geheten door Rodruza-directeur Würzner, KNB-voorzitter Tommel en KNB-directeur Van Hal.

Oud-docent en journalist Bas Belder, sinds 1999 lid van het Europees parlement, toonde zich desgevraagd kritisch over de aan China toe te kennen status van markteconomie. "Het suggereert iets wat er niet is", aldus KNB-directeur Van Hal. MEP Belder sprak over snijden in eigen vlees. Een gelijk speelveld is cruciaal voor de sector, dus pas op met MES China, aldus de Europarlementariër later op Twitter.

MEP Belder bezoek

Andere voor de keramische industrie in Nederland relevante Europese onderwerpen die ter tafel kwamen waren het voorgestelde systeem van emissiehandel na 2020, de betekenis van de Europese fitnesscheck N2000 voor de implementatie daarvan in Nederland en de voorgenomen herziening van de EU Richtlijn gevaarlijke stoffen.

Vanzelfsprekend was er een rondleiding door de fabriek. Na afloop wachtte het barre winterweer voor de terugreis naar Brussel.