Vul een zoekwoord in:

Koningin Beatrix bezoekt jubilerend Nationaal Metsel- en Voegkampioenschap

Velp, 19 maart 2012

Hare Majesteit Koningin Beatrix brengt op dinsdagmiddag 24 april een werkbezoek aan de finale van het Nationale Metsel- en Voegkampioenschap in Barneveld. De Koningin bezoekt de wedstrijdlocatie op uitnodiging van de brancheorganisatie van de Nederlandse baksteenindustrie. Het kampioenschap wordt sinds 1953 ononderbroken georganiseerd om jonge mensen te interesseren voor een toekomst als metselaar of voeger. In 2012 wordt voor de 60e keer gestreden om de Zilveren Troffel en voor de 10e keer om de Zilveren Voegspijker.

Kampioenschap

Het Nationale metsel- en voegkampioenschap is een initiatief van de georganiseerde baksteenindustrie, samenwerkend in de vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). KNB organiseert de wedstrijden in nauwe samenwerking met het opleidingsveld voor de bouw.

Het metselkampioenschap is gericht op het verbeteren van de vaktechniek van het metselen, het promoten van het metselvak en het bevorderen van de instroom naar het metselonderwijs. Sinds 2002 wordt het metselkampioenschap gecombineerd met het voegkampioenschap. Ook het voegkampioenschap beoogt promotie van het vak en verbetering van de instroom.

De 60e finale in 2012 vormt een historisch moment, omdat niet eerder in de geschiedenis een bouwtoeleverende industrie zo lang achtereen verantwoordelijkheid nam voor promotie van het uitvoerend vakmanschap.

Werkbezoek

Tijdens haar bezoek neemt de Koningin kennis van het verloop van het kampioenschap. De Koningin spreekt met wedstrijddeelnemers, docenten bouwtechniek en vertegenwoordigers van de betrokken sectoren. Na afloop neemt de Koningin het eerste exemplaar van een uitgave ter gelegenheid van het jubileum in ontvangst. 

KNB is zeer vereerd met het bezoek van de Koningin. Directeur van Hal van KNB zegt daarover: "Wij ervaren het bezoek van Hare Majesteit als waardering voor de langjarige inspanning van velen om de instroom naar het metsel- en voegonderwijs te onderhouden". Het bezoek vindt plaats op een moment dat de bouwsector het zeer moeilijk heeft.

Tijdens haar werkbezoek zal de Koningin worden vergezeld door de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Cornielje en de Burgemeester van Barneveld, de heer Van Dijk.

Gedurende het werkbezoek is de wedstrijdlocatie alleen toegankelijk voor wedstrijddeelnemers, vakjury, organisatie en geaccrediteerde pers.

Organisatie

De vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) organiseert de kampioenschappen in nauwe samenwerking met de regionale VMBO-opleidingen bouwtechniek,  de koepel van  Aannemers van Metselwerken (AVM), Vereniging Nederlandse Voegbedrijven, kennisorganisatie Fundeon, Bouwend Nederland en regionale Bouwopleidingsbedrijven.

De finale van het Nationale Kampioenschap vindt plaats van 18 tot en met 25 april 2012 bij VMBO 'De Meerwaarde', school voor voortgezet onderwijs in Barneveld. Op woensdagmiddag 25 april zal minister Marja van Bijsterveldt de Zilveren Troffel uitreiken aan de winnaar van het nationale metselkampioenschap  en de Zilveren Voegspijker aan de winnaar van het Nationale voegkampioenschap.