Vul een zoekwoord in:

KNB participeert in onderzoeksprogramma naar ‘meegroei’ branderconcept

Voor energie-intensieve industriële productieprocessen (zoals die in de glas-, food- en keramische sector) is het een enorme uitdaging om bestaande verwarmingsprocessen koolstofvrij te maken. Een duurzame oplossing is het vervangen van aardgas door waterstof. Zolang de technologie daarvoor nog ontbreekt is een geleidelijke overgang ‘’second best’’.
Onder leiding van Celsian en DNV GL werd een internationaal industrieconsortium opgezet waaraan ook KNB voor de bouwkeramische industrie deelneemt. Doel is verbrandingstechnologie te ontwikkelen voor een geleidelijke overgang van aardgas naar waterstof. Daarbij wordt voortgebouwd op een recent door DNV GL ontwikkelde “meegroei” branderconcept. Een dergelijke “meegroeibrander” kan elke mix van aardgas en waterstof aan, met behoud van veiligheid, bedrijfszekerheid en lage emissies.

Het programma heeft als ambitie binnen twee jaar een dergelijke nieuwe brandertechnologie beschikbaar te hebben. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn behoud van productkwaliteit, voldoende leveringszekerheid en een relatief eenvoudige en kostenefficiënte inpassing in bestaande installaties.

Zie verder www.dnvgl.com/oilgas/hydrogen