Vul een zoekwoord in:

KNB ondertekent Grondstoffenakkoord

Natuurlijke grondstof

Velp, 21 februari 2017

Bouwkeramiek past prima in een circulaire economie. Dat vormt reden waarom vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek op 16 februari jl. het Grondstoffenakkoord ondertekende.
De koepel herkent zich in het streven om een honderd procent circulaire economie in 2050 dichterbij te brengen. Baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels passen prima in een circulair Nederland. Deze conclusie trekt KNB na een grondige analyse van het nieuwe overheidsprogramma Circulaire Economie (CE).

Nederland Circulair in 2050 stelt veel industriële bouwsectoren voor grote uitdagingen. Dat is voor de bouwkeramische industrie niet anders. Tegelijk heeft juist deze sector al veel antwoorden op de beleidvoornemens van de overheid. Zo maakt de sector volop gebruik van rivierklei, een hernieuwbare grondstof die ruim beschikbaar is. Uit deze grondstof worden producten gemaakt met een bewezen lange levensduur. Daarnaast zijn gebakken producten prima herbruikbaar en/of recyclebaar.

KNB is van mening dat klei, de grondstof voor bouwkeramiek, nog onvoldoende bekend is als CE-verantwoorde grondstof. Kleiproducten passen in zowel de biologische kringloop als in de technische kringloop van het circulaire systeem. Te snel wordt bij hernieuwbare grondstoffen uitsluitend gedacht aan biotische materialen, zoals hout, vlas en riet. Andere grondstoffen, waarvan het verbruik niet leidt tot uitputting van natuurlijke voorraden, worden vaak over het hoofd gezien.