Vul een zoekwoord in:

KNB neemt opleidingsverantwoordelijkheid voor metseldocent

Op 23 maart jl. reikte KNB in Breda de eerste deelnamecertificaten uit en groep geslaagden van de nieuwe KNB-docententraining Metselen. Deze training werd door KNB ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Platform vmbo Bouwen-Wonen-Interieur en wordt verzorgd door een oud-docent.

Met het beschikbaar stellen van de training voorziet KNB in een vacuĆ¼m dat door de recente vmbo onderwijsvernieuwing is ontstaan. Door deze vernieuwing omvat het profieldeel 'Metselen vanaf de fundering' niet langer elementaire metseltechnieken, terwijl vakdocenten op het vmbo steeds minder specifiek zijn opgeleid. Dit voedt de vrees van de gespecialiseerde aannemerij dat in de bouw een tekort aan arbeidskrachten ontstaat als het beroepsonderwijs zich niet weer veel meer gaat richten op praktische vakken. KNB herkent zich in deze vrees.