Vul een zoekwoord in:

KNB Jaarverslag 2018: afzet Nederlandse metselbaksteen richting miljard

De Nederlandse metselbaksteen deed het in 2018 goed. De binnenlandse afzet wist zich te herstellen en de export groeide krachtig. Hiermee komt de afzet metselbaksteen weer vlak bij de psychologisch belangrijke grens van 1 miljard Waalformaat. Deze werd in 2008 voor het laatst gepasseerd. Dit en meer is te lezen in het Jaarverslag 2018 van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB).

Afzet baksteen gegroeid
In 2018 groeide de totale afzet van de Nederlandse metselbaksteen met 11% naar 974 mln. Waalformaat. Deze groei is export gedreven (+19%), hoewel ook de binnenlands afzet weer zijn weg naar boven wist te vinden (+6%). In 2017 daalde deze nog (-2%). De afzet straatbaksteen bleef vrijwel onveranderd (1%) na een jaar eerder met dubbele cijfers te zijn gegroeid.

Vraag is of de psychologisch belangrijke afzetgrens van 1 miljard Waalformaat metselbaksteen binnen afzienbare termijn weer geslecht gaat worden. Het vooruitzicht op een stagnerende groei van de binnenlandse woningnieuwbouw in de komende jaren en onduidelijkheid op de voor de Nederlandse baksteenindustrie relevante Britse markt maken dit onzeker.

Sector in transitie
Uitdagingen op het gebied van de energietransitie industrie en van de gebouwde omgeving zetten de bouwkeramische industrie aan om gericht na te denken over de toekomst. Een nieuwe Transitie- en Innovatieraad Keramiek moet de sector hierbij gidsen.

De fabrikanten zien overigens goede kansen voor het gebakken kleiproduct in een circulaire bouweconomie. Daarin staan nu vooral hergebruik en inzet van secondaire grondstoffen centraal. KNB bepleit nadrukkelijk daarbij ook de rente van natuurlijk kapitaal te betrekken, doelend op nieuwe natuur, de bijdrage aan waterstandsverlaging en het op diepte houden van vaarwegen door kleiwinning voor bakstenen en keramische dakpannen.

Bij de presentatie van het Jaarverslag toonde KNB-voorzitter Han Noten zich positief over de mogelijkheden van de industrie om aan te sluiten bij de eisen van een duurzame en klimaatbewuste samenleving. “Er is aan product- en proceszijde voldoende innovatiekracht in onze industrie n er is de wil om te veranderen”, aldus de KNB-voorzitter.

Het Jaarverslag 2018 van KNB vindt u hier.