Vul een zoekwoord in:

KNB Jaarverslag 2017

De krachtige groei van de Nederlandse bouw is niet terug te zien in de afzet binnenland van de Nederlandse metselbaksteen (-2%). Dit gebakken bouwproduct deed het in 2017 in het buitenland een stuk beter (+17%). Ook beter was de totale afzet straatbaksteen (+10%). Vooral het gebakken Waaltje bleek favoriet (26%). In zijn Jaarverslag 2017 zegt de georganiseerde bouwkeramische industrie steeds meer overtuigd te raken van het belang van energie uit duurzame bron. Het bracht kansrijke opties in kaart en sondeerde experimenteel onderzoek. 

©KNB

©KNB

Dit en meer staat te lezen in het vandaag verschenen Jaarverslag 2017 van branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek.

Afzet baksteen gegroeid

In 2017 groeide de totale afzet van de Nederlandse metselbaksteen met 5%. Dit is een export gedreven groei (+17%), want binnenlands daalde de afzet juist (-2%). De straatbaksteen groeide met dubbele cijfers, zowel in binnen- als buitenland (10%). De afzet straatbaksteen in machinale pakketten steeg eveneens (6%), wat een positief signaal geeft over de machinale verwerking van de gebakken klinker. De markt voor de gebakken dakpan kromp licht. Het aandeel van keramiek op het hellend dak ten opzichte van andere materialen bleef daarentegen gelijk. 

Duurzame toekomst

Ontwikkelingen op het gebied van de energievoorziening, klimaatbeleid en circulair bouwen dagen de kleiverwerkende industrie steeds meer uit om goed na te denken over de toekomst. De sector ziet goede aanknopingspunten voor gebakken kleiproducten in een circulaire bouweconomie. Daarin staan nu hergebruik en inzet van secondaire grondstoffen centraal. KNB bepleit nadrukkelijk daarbij ook de rente van natuurlijk kapitaal te betrekken. Te denken is aan nieuwe natuur, de bijdrage aan hoogwaterveiligheid en het op diepte houden van vaarwegen door kleiwinning voor bakstenen en de gebakken dakpan.

Zorg over realiseerbaarheid bouwopgaven

Bij de presentatie van het Jaarverslag toont KNB-voorzitter Dick Tommel zich bezorgd over de realiseerbaarheid van de grote aantallen nieuwe en te verduurzamen gebouwen zoals in de Bouwagenda genoemd. “Er is voldoende capaciteit in onze industrie om gebakken bouwmaterialen te leveren, maar vraag is of er voldoende vakmensen of andere manieren van verwerking zijn om deze klus te gaan klaren”, aldus de KNB-voorzitter.

Download het Jaarverslag 2017 van KNB hier.