Vul een zoekwoord in:

KNB en New Energy Coalition sluiten samenwerkingsovereenkomst

Welke emissie-loze energiebronnen zijn passend inzetbaar voor het keramisch proces? Om op dit vraagstuk een antwoord te helpen vinden, gaat KNB samenwerken met New Energy Coalition. De nieuwe samenwerking werd dinsdagmiddag 21 mei in Zwolle bekrachtigd met een duidelijke handtekening.

KNB en de New Energy Coalition vinden elkaar op de wederzijdse inbreng van expertise, kennis en netwerken. KNB-directeur Ewald van Hal bij wijze van toelichting: “De nieuwe samenwerking ondersteunt het duurzaamheidsbeleid van onze industrie waarin het toepassen van energie uit duurzame bron een speerpunt vormt”. Patrick Cnubben, projectmanager bij New Energy Coalition: “Door samen op te trekken wordt de horizon verbreed om kansen te verkennen”.

De samenwerking draagt bij aan een solide basis voor onderzoek gericht op het verkennen van opties voor een toekomstbestendige fabriek. Het eerste project dat de partijen zullen onderzoeken is het effect van de toepassing van waterstof voor de productie van keramische bouwmaterialen.

New Energy Coalition is een kennis- en netwerkorganisatie die de wereld duurzamer wil maken door de energietransitie te helpen versnellen.