Vul een zoekwoord in:

KNB Duurzaamheidsagenda 2013-2015 in uitvoering

Velp, 19 februari 2012

'Verder met elkaar'

Onder het motto ''verder met elkaar'' is de nieuwe KNB Duurzaamheidsagenda 2013-2015 gepresenteerd. De agenda volgt op het eerdere VKO-actieplan Duurzaamheid 2009-2012  

Speerpunten in het nieuwe duurzaamheidsbeleid van KNB zijn arbeidsveiligheid, verantwoorde grondstofwinning en terugdringing van CO2 emissies. Het nastreven van een duurzame samenleving vergt voortdurende en ook bredere aandacht terwijl verdere vooruitgang, samen met anderen in de keten, noodzakelijk is. Om die reden was een logische stap om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal te stellen. MVO vormt het centrale uitgangspunt van de Duurzaamheidsagenda en voor de diverse activiteiten.

Kringloop keramiek