Vul een zoekwoord in:

KNB denkt mee aan integrale aanpak (voormalige) steenfabrieksterreinen

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), Staatsbosbeheer, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) participeert KNB in het project SteenGoed. 

In het project staat centraal hoe de vele hoogwatervrije terreinen in langs de grote rivieren in Gelderland op de middellange en lange termijn op zodanige wijze kunnen worden (her)ontwikkeld dat recht wordt gedaan aan zowel de individuele potentie van het terrein als aan de integrale ontwikkeling van het gehele rivierengebied.

 

Het project moet resulteren in een oplossing voor de vraag hoe de afweging voor het integraal herontwikkelen van de terreinen gemaakt kan worden. Daarbij dienen zowel hoogwaterveiligheid als de aspecten wonen, natuurontwikkeling, landbouw, bedrijvigheid en recreatie in ogenschouw genomen te worden. Het project loopt tot februari 2020.

Klik hier voor meer informatie over het project.