Vul een zoekwoord in:

Inschrijving nieuw opleidingsjaar PHBO Keramiek

Velp, 20 juli 2016

Eind juni ontvingen deelnemers aan de P HBO Keramiek 2015/2016 hun welverdiende certificaat. Twee deelnemers slaagden maar liefst cum laude! Hiermee kwam een eind aan de 61e editie van deze brancheopleiding van KNB samen met Fontys Hogeschool.

Inmiddels is de inschrijving geopend voor de 62e editie van deze intensieve verdiepingsopleiding. Deze start medio oktober a.s. , behandelt de essentiële onderdelen van het keramische proces en is bedoeld voor vooral hoger kader bij productiebedrijven in de glas- en keramische industrie.

Voor oud-cursisten van de Basiscursus (1995-2005) bestaat sinds kort de mogelijkheid om destijds opgedane kennis bij te spijkeren. Dat kan doordat KNB ook ieder van de 7 onderdelen van de opleiding afzonderlijk bij wijze van module voor deelname aanbiedt.

Een dergelijke module bestaat uit gemiddeld 3 lesmiddagen gedurende maximaal 1 maand  en wordt afgesloten met een tentamen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een deelcertificaat.      

Naast de P-HBO opleiding Keramiek kent KNB voor het lager- en middenkader de schriftelijke Vakopleiding Keramische Industrie (VKI). Deze cursus start in september van ieder jaar.

Voor informatie en/of aanmelding van de P-HBO Keramiek klik hier