Vul een zoekwoord in:

Industry4Europe: voor een sterkere maakindustrie

Industry4Europe

De Europees keramische industrie, vertegenwoordigd door Cerame Unie,  heeft de Europese Commissie opgeroepen om te werken aan een strategisch beleid om de Europese maakindustrie sterk en competitief te houden. Hiermee schaart Cerame Unie zich achter de oproep van ruim 100 andere industriële sectoren: the Joint Declaration for an ambitious EU Industrie strategy.  

De Europese maakindustrie onderscheidt zich van handel en dienstverlening doordat het stoffelijke producten creëert. De sector zorgt voor 34 miljoen directe banen en kent een veelvoud aan indirecte werkgelegenheid. De maakindustrie kent veel MKB en vormt mede daarom de ruggengraat van Europa.

De oproep wordt gedaan omdat ondanks een enorme Europese capaciteit voor onderzoek en innovatie, de vele geschoolde arbeidskrachten en de wereldwijd goede reputatie op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, het voortbestaan van de industrie op de tocht staat. Tussen 2000 en 2014 daalde het Europese aandeel in de wereldwijde productie met maar liefst 3,5%. Tegelijk groeide het aandeel  van de andere werelddelen,  geholpen door goedkopere grondstoffen inclusief energie  en een meer offensief industriebeleid.

Eerder bepaalde de EU Commissie al als doel dat de maakindustrie in 2020 voor tenminste 20% moet gaan bijdragen aan het Europees bruto product (15,3% in 2014).

De Europese maakindustrie ondersteunt met 'the Joint Declaration' het initiatief van de EU Commissie:

  • Het bevestigt haar commitment voor het behalen van het 20%-doel in 2020 met een ambitieuze en realistische tijdlijn;
  • Het vraagt om een actieplan met concrete maatregelen om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen gaan;
  • Het doet oproep om dit actieplan uit te voeren en regelmatig te rapporten over de voortgang.  

KNB herkent zich in de oproep en ondersteunt daarom het initiatief om te komen tot een omvattend Europees industriebeleid:  Stand up for European manufacturing, #Industry4Europe.