Vul een zoekwoord in:

Herstel bouw- en woningmarkt

Velp, 29 juni 2011

Fiscaal stelsel voor woningen moet snel weer geloofwaardig worden

Herstel van vertrouwen bij zowel particulieren als professionele partijen in het functioneren van de woningmarkt is een essentiële voorwaarde voor herstel van de woningmarkt en de bouweconomie. Dat is de mening van VKO, de koepel van de Nederlandse bouwkeramische industrie. VKO ziet een oplossing in het scheppen van duidelijkheid over liberalisering van de huurmarkt onder gelijktijdige opheffing van de onzekerheid rond het fiscale stelsel voor woningeigendom. VKO is ervan overtuigd dat dit het noodzakelijke evenwicht op de woningmarkt zal herstellen, de instroom van starters op de woningmarkt zal bevorderen en daarmee de doorstroom in de rest van de woonketen zal stimuleren.

Dramatische situatie
Gezien de dramatische situatie waarin de bouw verkeert is VKO, koepel van producenten van bouwkeramische producten (zoals baksteen, keramische dakpannen, wand- en vloertegels en keramische rioleringen), veel gelegen aan oplossingen om de woningmarkt nu en in de toekomst te herstellen. VKO is van mening dat een herstel van vertrouwen in het functioneren van de woningmarkt daar een essentiële voorwaarde toe vormt. De brancheorganisatie bepleit duidelijkheid van het kabinet over wijziging van de fiscale regeling rond financiering en overdracht van woningen en van woninggebruik. Deze aanpassing kan in tijd en omvang nader worden bepaald, maar essentieel is dat er een duidelijke en eenduidige richting wordt gekozen, aldus de Verenigde Keramische Organisaties.

Waardedaling
VKO realiseert zich dat een aanpassing van met name de aftrek hypotheekrente op de korte termijn een drukkend effect op de waardeontwikkeling van onroerend goed kan hebben. Anderzijds zal deze waarde zich bij ongewijzigde omstandigheden eveneens neerwaarts ontwikkelen.

Weinig geloof
VKO is zich ervan bewust dat in de verkiezingscampagne 2010 de regeringspartijen hebben beloofd de aftrek niet ter discussie te stellen. Een jaar later (b)lijken potentiële huizenkopers aan deze toezegging geen - of onvoldoende - waarde te hechten. Uit divers onderzoek waaronder meer recent van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de onzekerheid over de fiscale behandeling van de eigen woning de op één na belangrijkste reden is om nu geen woning te kopen. De belangrijkste reden is het niet kunnen verkopen van de huidige woning.

Pakket van maatregelen
Om de woningmarkt weer in beweging te krijgen zal er naar inzicht van VKO een geloofwaardig alternatief moeten komen voor de huidige fiscaliteit op verwerving en financiering van de eigen woning. Dit zal starters de woningmarkt optrekken, wat de doorstroom op de woningmarkt bevordert. Een gelijktijdige liberalisering van de huurmarkt maakt het voor commerciële verhuurders interessant om weer te investeren in de huurmarkt, aldus VKO. Vanzelfsprekend moet een liberalisering geleidelijk verlopen en niet ten koste gaan van huurders met een laag inkomen.

Verwarrende signalen
VKO vindt dat de overheid op dit moment te veel verwarrende signalen afgeeft. Verder ontbreekt het nog aan een perspectief op een brede integrale hervorming van de woningmarkt. Deze herziening moet het hoofd bieden aan de forse stagnatie in de bouwsector waarmee ook de bouwkeramische industrie nu dagelijks te maken heeft. Ongewijzigd beleid zal onvermijdelijk leiden tot sluitingen, ontslagen en uiteindelijk tot een definitief verlies van een stuk maakindustrie in Nederland.