Vul een zoekwoord in:

5 maart: Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat

‘Investeren in de toekomst’, ‘Samen voor een beter Gelderland’, ‘Niemand aan de kant’. Zo maar wat partijleuzen voor de aanstaande verkiezingen van de Gelderse Staten. Woensdag 20 maart gaan de stembussen open. Een stem die dag is een keuze voor de komende vier jaar. Wat hebben de partijen in petto voor ondernemend Gelderland? En hoeveel NUON-geld mag worden ingezet voor de energietransitie?

Op dinsdag 5 maart was het Keramisch Huis in Velp voor heel even het episch centrum voor ondernemend en politiek Gelderland.  Tijdens het Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat gingen lijsttrekkers van de Gelderse politieke partijen met elkaar in debat over industrie- en vestigingsbeleid, de bouw- en arbeidsmarkt, mobiliteit, innovatie en al die andere onderwerpen die industrie en ondernemend Gelderland aangaan.

Onder leiding van de als altijd scherpe Wouke van Scherrenburg werden 10 kandidaat Statenleden aan de hand van scherpe stellingen aan de tand gevoeld. Ook het publiek mocht zich laten horen wat bij tijd en wijle leidde tot stevige maar verbale confrontaties. Duidelijk werd dat klimaatbeleid en energietransitie de komende bestuursperiode stevige aandacht krijgen.  Het slot van het debat was een fotomoment op de trap van het Keramisch Huis. Het maakt letterlijk zichtbaar hoeveel partijen bereid zijn om NUON-geld in te zetten voor energietransitie in Gelderland.

Het Groot Gelders Industrie- en Ondernemersdebat was een initiatief van Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in samenwerking met VNONCW Midden, Bouwend Nederland, Techniek Nederland, FME, Metaalunie, Vereniging Nederlandse Papierindustrie (VNP) en BOOST Smart Industry.