Vul een zoekwoord in:

Gevelreiniging en hydrofoberen van baksteenmetselwerk

Velp, 28 december 2011

Het door KNB geïnitieerde kennisnetwerk Baksteenmetselwerk discussieerde eind november over gevelreiniging en het hydrofoberen van gemetselde gevels. Hydrofoberen is het waterafstotend maken van de gevel met een chemisch preparaat met als mogelijke doelen het tegengaan van vochtschade, het optreden van erosie, vervuiling, uitbloei en biologische aantasting.

Het zijn actuele thema's omdat er met regelmaat verontrustende artikelen verschijnen over negatieve ervaringen met gevelreiniging of hydrofoberen. Het kennisnetwerk is van mening dat gevelreiniging een vak is en moet worden uitgevoerd door goed geschoold personeel. Baksteenmetselwerk is goed en verantwoord te reinigen en te hydrofoberen maar er zijn wel risico's aan verbonden. In de praktijk zijn er helaas partijen actief die de benodigde kennis niet hebben en slecht werk leveren. Hierdoor wordt afbreuk gedaan aan het imago van gevelreiniging en hydrofoberen. Er zijn enkele opleidinginstituten met een (beperkte) basisopleiding gevelreiniging. Het meeste moet echter in de praktijk worden geleerd. Certificering van zowel producten als de uitvoering wordt gezien als de oplossing om zekerheid te krijgen over de kwaliteit van het geleverde werk.

Voorafgaande aan de gevelbehandeling moet altijd onderzoek worden uitgevoerd naar de juiste methode. Aspecten die daarbij een rol spelen zijn de aard van de vervuiling en de eigenschappen en kwaliteit van de ondergrond. Van groot belang zijn tevens de geldende regelgeving en voorschriften op milieugebied. Gevelreiniging mag uitsluitend uitgevoerd worden met toestemming van de gemeente. De gekozen methode moet altijd eerst getest worden op een representatief proefvlak (op een onopvallende plaats) in de gevel. KNB zal de uitkomsten van de bijeenkomst inclusief aanbevelingen verwoorden in een informatieblad.