Vul een zoekwoord in:

Europa treft anti-dumpingmaatregelen tegen Chinese invoer van keramische tegels

Velp, 15 september 2011

De Europese Unie heeft per direct anti-dumpingmaatregelen getroffen tegen Chinese producenten van keramische tegels op de Europese markt. De maatregelen zijn van kracht voor een periode van 5 jaar.

De als strafheffing bedoelde rechten variëren van 26,3% tot 36,5% voor de meer dan 100 Chinese fabrikanten die vrijwillig medewerking verleenden aan een eerder onderzoek van de Europese Commissie. Voor alle andere exporterende Chinese producenten geldt een extra invoerrecht van 69,7%. De maatregelen hebben betrekking op alle in China gemaakte geglazuurde en ongeglazuurde keramische tegels, verglaasde wandtegels, mozaïek-tegeltjes en vergelijkbare artikelen.

Vooronderzoek

Het anti-dumpingonderzoek werd gestart in juni 2010 op verzoek van CET, de Europese federatie van fabrikanten van keramische tegels waarin VKO voor Nederland deelneemt. De Europese keramische tegelindustrie vertegenwoordigt een omzet van € 9 miljard en biedt rechtstreeks werk aan 75.000 werknemers in de EU (de directe en indirecte werkgelegenheid wordt geschat op 230.000). De Europese keramische tegelindustrie bestaat uit meer dan 500 bedrijven, waarvan 80% in het MKB, en speelt een essentiële rol voor de werkgelegenheid op lokaal niveau. Het is een mondiaal concurrerende industrie met een sterke export en wereldleider op het gebied van productontwikkeling, innovatie en design.

Echter, op de Europese markt bleken de Europese fabrikanten te worden blootgesteld aan oneerlijke mededinging door Chinese producenten. De resultaten van het onderzoek bevestigden dat er wel degelijk aanzienlijke dumping plaats vindt, en dat oneerlijk geprijsde Chinese invoer ernstige schade aan de Europese tegelindustrie toebrengt.

De verordening die door de Raad op 12 september 2011 is aangenomen, is er niet om Chinese producten van de Europese markt te houden of onnodige bescherming te bieden aan de Europese producenten van keramische tegels. "De introductie van het mandaat dient het herstel van een eerlijke concurrentie zodat de Europese keramische tegelproducenten kunnen blijven concurreren in Europa, met minstens zoveel succes als dat ze doen op de exportmarkten", aldus CET President de heer Alfonso Panzani. "Wij zijn blij met deze maatregelen die de markt in balans houdt ten opzichte van de Chinese oneerlijk geprijsde invoer" voegde hij eraan toe.

"Het resultaat van de procedure toont de toegevoegde waarde voor de industrie om op Europees niveau samen te werken. Een complex en diepgaand onderzoek als dit vereist de betrokkenheid van vele actoren, zowel aan de kant van de EU-instellingen, EU-lidstaten als de industrie", aldus de president van Cerame Unie, de heer Alain Delcourt. Naar verluidt is de anti-dumpingprocedure de grootste in haar soort in de Europese geschiedenis.

Gedurende de looptijd van de maatregelen zal de Europese tegelindustrie uiterst waakzaam blijven ten aanzien van naleving van de regeling.