Vul een zoekwoord in:

Drukbezochte KNB-studiedag metseldocenten

Op 25 januari kwamen ruim 60 metsel- en bouwdocenten naar de jaarlijkse studiedag van KNB. Thema: bakstenen, bouwtrends en architectuur. In het Amsterdamse Polanentheater werden de docenten geïnformeerd over verduurzaming van metselwerk, productinnovaties uit de baksteenindustrie en de impact daarvan op onderwijs en vakmensen. En niet te vergeten over promotie van het metselvak en 21% stijgende leerlingaantallen voor VMBO-BWI. Afgesloten werd met een rondleiding langs de wereldberoemde metselwerkarchitectuur uit de Amsterdamse School.

Arie Mooiman van KNB legde uit wat duurzaam en circulair bouwen feitelijk is. Hoe de duurzaamheid van bouwproducten en bouwwerken wordt bepaald. En hoe goed bouwkeramiek scoort in vergelijking met andere materalen.

Mees Norman van Wienerberger gaf aan hoe er wordt gewerkt aan verdere verduurzaming en circulariteit. En gaf aansprekende voorbeelden van productinnovaties en optimalisaties van productieprocessen. Een eyeopener voor menigeen.

Gijs de Jong en Danny Wilting van Knauf gingen in op het belang van vakkennis en inspecties bij isoleren. In het bijzonder bij de na isolatie van metselwerk. Om bijvoorbeeld vochtproblematiek te voorkomen.

Henk van Ginkel van Platform BWI gaf het laatste VMBO-nieuws. Dit studiejaar kozen maar liefst 21% meer leerlingen voor de bouwrichting Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). Een trendbreuk. Verder wordt momenteel de lesmodule Bijzonder Metselwerk ontwikkeld.

Raimond Nuvelstijn van KNB liet zien hoe smalle baksteen, steenstrips en droogstapelstenen op de bouwplaats worden verwerkt. En riep docenten op deze innovaties op te nemen in hun lessen, omdat dit nog te weinig gebeurt. Terwijl de maatschappelijke opgaven vragen om nieuwe producten én nieuw vakmanschap.

Ewald van Hal van KNB vertelde waarom de sector is gestopt met het NK-metselen. Een andere aanpak is nodig om jongeren voor bouwambachten te interesseren in een arbeidsmarkt met oplopende tekorten. Bovendien ligt deze taak primair bij de uitvoerende bouwsector en scholen. Het goede nieuws is dat zij verschillende goede initiatieven hebben genomen en de instroom toeneemt. De keramische industrie steunt deze inspanningen van harte met kennis en materiaal.

Daarop werd ingehaakt door Maaike Westerbeek van Technisch Bureau Bouw & Infra. Ze gaf een toelichting op de campagne ‘Jij gaat het maken’. Gericht op de instroom en het behoud van vakkrachten in de bouw en infra. Met een uitgekiende social mediastrategie passend bij de belevingswereld van jongeren. Deze aanpak oogstte waardering in de zaal en leverde al 43 miljoen ‘kliks’ op.

Na de lunch was er een rondleiding langs fascinerende metselwerkarchitectuur uit de Amsterdamse School. Waaronder museum Het Schip. Het werk van architect Michiel zorgde voor bewonderende blikken. Terug in het Polanentheater werd enthousiast nagepraat over deze geslaagde KNB-studiedag.