Vul een zoekwoord in:

Derde voorronde 60e Nationale Metselkampioenschap in Bergen op Zoom

Velp, 6 maart 2012

Op 8 maart start de derde regionale voorronde van het 60e Nationale Metselkampioenschap. Metselleerlingen van VMBO-scholen uit West-Brabant en Tholen hebben zich voor deze voorronde ingeschreven. De wedstrijd vindt plaats in Bergen op Zoom, bij opleidingscentrum SSPB 'Regio West-Brabant en Tholen. De voorronde is de derde in een serie van zeven waaraan metselleerlingen uit het hele land deelnemen. Vrijdagmiddag 9 maart wordt bekend welke deelnemers van de derde voorronde doorgaan naar de landelijke finale in Barneveld. Deze finale is van 18 tot en met 20 april.

Aan de zeven voorronden van het Nationale Metselkampioenschap nemen dit jaar 80 leerling-metselaars deel uit de hoogste klassen van de opleidingen VMBO-Bouwtechniek uit heel Nederland. Via de regionale voorronden kwalificeren zij zich voor de eindstrijd om de 'Zilveren Troffel'. De voorronden vinden plaats bij regionale opleidingscentra.

Aandacht voor metselvak

De wedstrijden zijn een initiatief van de georganiseerde baksteenindustrie. De sector wil hiermee aandacht genereren voor het metselvak en de instroom van nieuwe leerlingen stimuleren. Uniek is dat de baksteenindustrie al 60 jaar achtereen (sinds 1953) verantwoordelijkheid neemt voor de promotie van het uitvoerend vakmanschap. In 2012 is daarom sprake van een jubileum waaraan op diverse manieren aandacht zal worden geschonken. De baksteenindustrie is georganiseerd in de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB*). KNB verzorgt het kampioenschap in nauwe samenwerking met de regionale VMBO-opleidingen Bouwtechniek, de koepel van Aannemers van Metselwerken (AWM), de Vereniging Nederlandse Voegbedrijven (VNV), kennisorganisatie Fundeon, Bouwend Nederland en regionale Bouwopleidingsbedrijven.

Finale

De landelijke finale van het 60e metselkampioenschap is van 18 - 20 april in Barneveld, op het terrein van VMBO De Meerwaarde. Aan deze finale doen de beste 12 metselleerlingen van de zeven voorronden mee. Aansluitend aan het metselkampioenschap vindt het Nationale voegkampioenschap plaats (10e op rij), van maandag 23 april tot en met woensdagmorgen 25 april. Deelnemers zijn zes geselecteerde leerlingen van de enige MBO-Praktijkopleiding Voegen, BGA, uit Boxtel. Deze wedstrijd kent geen regionale voorronden.

Op woensdagmiddag 25 april ontvangt de winnaar van het metselkampioenschap de 'Zilveren Troffel' uit handen van de minister van Onderwijs, mevrouw Marja van Bijsterveldt. De winnaar van het voegkampioenschap ontvangt de 'Zilveren Voegspijker'.

Geïnteresseerden:
Geïnteresseerden, deelnemers, opleiders, familie, collega's, bedrijven etc. zijn elke tweede wedstrijddag van harte welkom om te komen kijken en kunnen het verloop van de voorronden ook volgen via de website www.metselwedstrijden.nl en via Twitter: http://twitter.com/metselwedstrijd

KNB

De 60e editie van het Kampioenschap wordt georganiseerd door de Vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB*). Deze brancheorganisatie behartigt de belangen van de industriële ondernemers die in Nederland uit klei producten voor de bouw maken. Zij produceren metsel-, straat- en binnenmuurbaksteen, keramische dakpannen, -tegels, -rioleringen en -raamdorpels. De fabrikanten van bouwkeramiek bieden een gezamenlijke werkgelegenheid aan ca. 3000 personen en realiseren jaarlijks een omzet van ca. 520 miljoen Euro (2010).