Vul een zoekwoord in:

De kennis van keramiek in/aan de gevel

Velp, 19 februari 2016

KNB hecht aan permanente kennisoverdracht naar beroepspraktijk en onderwijs om hoogwaardige en duurzame toepassingen van bouwkeramiek te borgen.

In dat kader vond half februari jl. in het Amsterdamse IJburg een informatiebijeenkomst met architecten plaats. Naast lezingen over de vele technische aspecten van baksteenmetselwerk werd ook ingegaan op open gevelsystemen met keramische tegels. 'Goed tot zeer goed', dát was de waardering van de 25 deelnemende architecten. Vooral de geleverde verdieping  aan informatie viel in goede aarde. 

Bouwen met baksteen 2016