Vul een zoekwoord in:

'Ceramic Roadmap 2050': De weg naar een betere toekomst

Velp, 4 december 2012

Als onderdeel van haar 50e verjaardag, presenteerde de Europees keramische koepel Cerame-Unie tijdens het 13e Europarlementair-Keramisch Forum (EPCF) in Brussel, de 'Ceramic Roadmap 2050'.

De Ceramic Roadmap 'Paving the Way to 2050' kan hier worden gedownload. Voor een Nederlandse vertaling klik hier.

De Roadmap omvat de bijdrage van de Europese keramische industrie aan het Europese debat over een slimme, duurzame en concurrerende toekomst voor Europa. Het maakt inzichtelijk wat de Europese keramische industrie in 2050 maximaal aan emissiereductie kan bereiken maar biedt ook inzicht in de daartoe vereiste (beleids-)maatregelen en de zowel bekende als onbekende doorbraaktechnologieën die nodig zijn om deze emissiereductie daadwerkelijk te kunnen bereiken.

De bijdrage door de keramische industrie aan een duurzaam en energie-efficiënt Europa van morgen kan alleen op juiste waarde worden geschat met een holistische benadering. Dat betekent dat rekening dient te worden gehouden met de complete levenscyclus van het product en dus niet alleen met bijvoorbeeld de CO2-uitstoot tijdens de productie. Het gaat dan zowel om de levensduur van het product als om de milieu-inpact van het product tijdens de gebruiksfase.

Met de Ceramic Roadmap roept Cerame-Unie de Europese beleidmakers op tot een passend en stimulerend beleidskader dat de ontwikkeling van doorbraak-technologieën door de industrie mogelijk maakt, tot bevordering van een Europese concurrentiepositie die is gebaseerd op duurzame, economische groei, tot het verminderen van CO2-uitstoot en niet in de laatste plaats tot behoud van werkgelegenheid.

Alain Delcourt, voorzitter van Cerame-Unie, bij de presentatie van de Roadmap: "Met deze 50e  verjaardag van Cerame-Unie, kijken wij uit naar samenwerking met beleidmakers en andere belanghebbenden op het nog nader te bepalen pad naar een competitieve, gedecarboniseerde en zo efficiënt mogelijk, grondstoffengebruikende Europese economie. Wij moeten verder kijken dan de 'business as usual' van vandaag, en gezamenlijk een milieu-technisch beleidskader creëren dat het voor de Europese industrie mogelijk maakt om de emissiereductie doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren".

Dr. Heimo Scheuch, vice-voorzitter van Cerame-Unie en CEO van Wienerberger AG, voegde hier aan toe: "Keramische producten zijn ontworpen voor een duurzaam gebruik en spelen een onmisbare rol bij het energie- en grondstoffengebruik van andere sectoren. Keramiek zal ook in de 21e  eeuw een belangrijke rol blijven spelen in talrijke innovatieve toepassingen".

Cerame-Unie is de Europese koepelorganisatie voor de keramische industrie en vertegenwoordigt de belangen van meer dan 2.000 bedrijven, actief in 8 subsectoren in 25 EU lidstaten. KNB is via de sectorkoepels TBE en CET bij Cerame-Unie aangesloten.