Vul een zoekwoord in:

Brusselse lobbyist met de voeten in de klei

Velp, 12 mei 2017

Op vrijdag 12 mei jl. bracht mr. Winand Quaedvlieg, directeur VNO-NCW kantoor Brussel tevens permanent gedelegeerde bij Business Europe, een werkbezoek aan KNB. Locatie was metsel- en straatbaksteenfabriek De Zandberg in Gendt, productielocatie van KNB-lid Rodruza.

Europese actualiteiten (van Brexit tot de Franse verkiezingsuitslag en van migratievraagstukken tot het EU-programma Better Regulations) brachten het gesprek al snel op de invloed hiervan op Europees beleid en, indirect, de Nederlandse bouwkeramische industrie. Dat blijkt onverdacht veel. Het ontlokte bij een van de aanwezigen de opmerking dat ''Den Haag gaat over de kers op de cake, maar de taart komt uit Brussel!''.

Geen werkbezoek zonder fabrieksbezoek. Op die wijze kon de Brusselse belangenbehartiger ook zelf ervaren hoe modern, arbeidsextensief en kapitaalsintensief de hedendaagse baksteenindustrie is. Wat die voeten in de klei betreft: gelukkig was het droog, zonnig weer!

 Werkbezoek mr. Quaedvlieg