Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramische industrie start onderzoek emissieloos bakken

Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) start onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame aardgas-alternatieven voor de productie van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels. Speciale aandacht is er voor de toepassing van ‘microwave technology’. De onderzoeksresultaten zijn uiterlijk in 2021 beschikbaar.

Tot nog toe ontbreekt het wereldwijd aan alternatieven voor fossiele brandstoffen om klei op industriele schaal om te zetten in keramische bouwproducten. De recent gepresenteerde KNB-Duurzaamheidsagenda van de sector, gebaseerd op de ‘Sustainable  Development Goals’ van de Verenigde Naties, geeft ambitie dit te veranderen.

Het door de sector nu gestarte haalbaarheidsonderzoek maakt deze ambitie concreet. Het kan leiden tot innovatieve doorbraaktechnologie dat wellicht ook buiten Nederland toepassing kan krijgen.

Duurzame alternatieven
Het onderzoek omvat studie naar de invloed van het gebruik van duurzame alternatieven voor aardgas (zoals biogas en waterstofgas) op uiterlijk en technische eigenschappen van het keramische bouwproduct. Ook wordt de samenstelling van de rookgassen in het onderzoek betrokken.

In het onderzoek komt verder de toepassing van ‘microwave technology’ aan bod. Dit deel van het onderzoek richt zich vooral op de mogelijkheden tot het verkorten van de stooktijd, de te realiseren energiebesparing en de mate waarin deze technologie de inzet van fossiele brandstoffen kan vervangen.

Integrale benadering
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Deze beschouwt de keramische industrie als een belangrijke economische sector en wil deze ook in de toekomst graag voor de regio behouden.

De gedeelde ambitie op het zetten van belangrijke stappen in de energietransitie gecombineerd met een integrale benadering van de transitieopgave, bracht KNB en de Provincie Gelderland bij elkaar.

Onderzoeksinstituut
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het eveneens in Gelderland gevestigde TCKI; een in keramische procestechnologie gespecialiseerd onderzoeksinstituut.