Vul een zoekwoord in:

Bouwkeramiek start deelname Limburgs Energie Akkoord

Met instemming van de Provincie Limburg, de Limburgse Werkgevers Vereniging en 13 energie-intensieve bedrijven maakt nu ook KNB deel uit van het Limburgs Energie Akkoord (LEA). Gezamenlijk leveren de partijen een bijdrage aan de nationale klimaatdoelstellingen. 

De deelnemende partijen aan LEA werken aan de transitie naar CO2-arme productie- en bedrijfsvoeringprocessen met een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als integraal onderdeel van de circulaire economie.

Twee jaar na de eerste intentie in 2018,  bevindt LEA zich in de fase van concretisering van inspanningen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het regionale koplopersprogramma waarin Chemelot trekker is voor Limburg. Samen met de ETS-bedrijven in de regio werd al eerder een Tafel Klimaatakkoord ingericht.

Met de toetreding door KNB zijn zowel de in Gelderland als in Limburg gevestigde keramische bedrijven nu aangehaakt bij respectievelijk het Gelders Energie Akkoord en het Limburgs Energie Akkoord. De deelname bevordert de zichtbaarheid van klimaatambities van onze industrie. Daarnaast draagt het bij aan de vraagkracht naar passende infrastructuur om te zijner tijd, welke energietransitie dan ook, te kunnen doormaken.