Vul een zoekwoord in:

BAKSTEEN #68, architectuurmagazine van KNB over 100 jaar Amsterdamse School

68.jpg

De 68e uitgave van BAKSTEEN, het architectuurmagazine van KNB, vindt inspiratie in 100 jaar Amsterdamse School; het eeuwfeest wordt gevierd in 2016.

Er wordt niet terug gegrepen op iconische gebouwen uit het verleden maar belicht wordt de toegevoegde waarde van deze stroming voor de huidige tijd. Die is stevig, want de stroming blijkt diep in het DNA van de Nederlandse architectuur te zijn gaan zitten! Dat is een niet geringe prestatie voor wat modernisten eertijds wel misprijzend schortjesarchitectuur noemden, maar ondertussen als geuzennaam gekoesterd mag worden!

Klik voor de 68e editie hier