Vul een zoekwoord in:

Verdaging finale NK Metselen 2020

Donderdag 12 maart jl. heeft de regering een groot aantal maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 31 maart. In lijn met het doel van deze maatregelen hebben de directies van KNB en het Varendonck College besloten hieraan gevolg te geven en de finale van het NK Metselen 2020 uit te stellen. Dat betekent dat de finale van het NK Metselen 2020 geen doorgang zal vinden op 25, 26 en 27 maart 2020. In plaats hiervan zal het NK Metselen 2020 plaats vinden op 27, 28 en 29 mei 2020, mits dat op dat moment verantwoord is. Locatie, opdracht en opzet blijven ongewijzigd.

In samenspraak van KNB met het Varendonck College is besloten de finale van het NK Metselen 2020 voorlopig te verplaatsen naar 27, 28 en 29 mei. Dit is voor het Varendonck College de laatste mogelijkheid het NK nog dit jaar te organiseren. Een NK Metselen zonder publiek zou weliswaar ook kunnen maar zou geen recht doen aan de finalisten. Al met al vinden KNB en het Varendonck College deze keuze voor dit moment de juiste, hoewel er rekening mee moet worden gehouden dat ook de alternatieve datum in mei misschien uiteindelijk geen doorgang zal kunnen vinden. In dat geval zal de 68e finale niet in 2020 maar in 2021 worden gehouden.

De 8e voorronde op 17 en 18 maart bij Bouw Infra Mensen in Mierlo wordt verplaatst naar een andere datum. Op deze wijze is verzekerd dat er eind mei in ieder geval voldoende finalisten uit alle voorronden zijn.